Den SEC-registrerade kryptoutgivaren INX kommer att avsluta börsintroduktionen i april

INX Limited, en Gibraltar-baserad plattform för handel med värdepapper och kryptovalutor, förbereder sig för att snart slutföra sitt börsintroduktion.

Enligt ett måndagsmeddelande kommer den 22 april att vara den sista dagen för INXs börsintroduktion, eftersom företaget förväntar sig att ha noterat sin token på minst en offentlig handelsplattform i slutet av maj 2021. INX planerar att lansera INX Digital handelsplattform strax efter börsintroduktionen upphör, sa företaget.

INX lanserade börsintroduktionen i augusti 2020 och planerade att samla upp till 117 miljoner dollar i ett erbjudande om säkerhetstoken godkänt av United States Securities and Exchange Commission.

INX VD Shy Datika sa att företaget ”har säkrat sin ställning som den första att genomföra en SEC-registrerad börsintroduktion för digital säkerhet för både privatpersoner och institutionella investerare.”

Som tidigare rapporterats förväntade INX sig ursprungligen att avsluta börsnoteringen i slutet av 2020, efter att ha samlat in totalt 10 miljoner dollar i slutet av oktober.

Inom börsintroduktionen har företaget accepterat betalningar i större kryptovalutor, till exempel Bitcoin (BTC) och Ether (ETH), samt amerikanska dollartäckta stabila mynt (USDC). När INX introducerade kryptobetalningsalternativet i september 2020 handlade Bitcoin och Ether till cirka 10 500 $ respektive 380 $. Båda kryptovalutorna har haft en massiv tillväxt bland ett stort rally på kryptomarknaderna, en ökning med mer än 500% sedan september och handlades till 58 577 $ och 2 099 $ i skrivande stund.

INX avslutar sin börsintroduktion då den stora amerikanska kryptovalutan Exchange Coinbase förbereder sig för att börsnoteras med en direkt börsnotering på Nasdaq Global Select Market. Företaget förväntar sig att starta sin stamaktie av serie A under tickersymbolen ”COIN” den 14 april.

All trademarks, logos, and images displayed on this site belong to their respective owners and have been utilized under the Fair Use Act. The materials on this site should not be interpreted as financial advice. When we incorporate content from other sites, we ensure each author receives proper attribution by providing a link to the original content. This site might maintain financial affiliations with a selection of the brands and firms mentioned herein. As a result, we may receive compensation if our readers opt to click on these links within our content and subsequently register for the products or services on offer. However, we neither represent nor endorse these services, brands, or companies. Therefore, any disputes that may arise with the mentioned brands or companies need to be directly addressed with the respective parties involved. We urge our readers to exercise their own judgement when clicking on links within our content and ultimately signing up for any products or services. The responsibility lies solely with them. Please read our full disclaimer and terms of use policy here.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *